Søndagsmesse på engelsk begynner igjen i September

Dere er hjertelig velkommen til engelsk messe hver andre og fjerde søndag i måned kl. 13:00 i St. Gudmund menighet.

 

  • søndag 12. september kl 13:00
  • søndag 26. september kl 13:00
  • søndag 10. oktober kl 13:00
  • søndag 24. oktober kl 13:00
  • søndag 14. november kl 13:00
  • søndag 28. november kl 13:00
  • søndag 12. desember kl 13:00

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor