Katolsk orientering

Katolsk orientering er et tilbud til ikke-katolikker som ønsker å vite mer om katolisisme. Den tar sikte på å belyse de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. For dere som har tenkt å konvertere til Den katolske kirke er katolsk orientering et ledd i forberedelsen. 


Her kan du lese mer om katolsk tro.

Kurset krever påmelding, ta gjerne kontakt med menighetskontoret på jessheim@katolsk.no eller en av prestene.