Invitasjon til 1.kommunion-undervisning 2021/2022

Kjære foreldre!

Herved inviteres deres barn til 1.kommunion-undervisning. Undervisningen vil finne sted første lørdag hver måned fra kl. 10:00 – 14:00. Dagen avsluttes med messe kl. 13:00. Foreldrene er hjertelig velkomne til å delta i messen.

Når det gjelder katekese-kontingent har vi valgt at den skal være frivillig i år grunnet koronakrisen. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

 

Datoer for katekeseåret 2021/2022

Katekese på norsk

Lørdag 02. oktober (Oppstart!)

Lørdag 06. november

Lørdag 04. desember

Lørdag 15. januar 2022 ((Husk! Foreldremøte)

Lørdag 05. februar

Lørdag 05. mars

Lørdag 02. april

Lørdag 07. mai

Lørdag 04. juni (Skriftemål & øvelse)

1.kommunionsmesse på norsk: lørdag 11. juni 2022 kl. 11:00

 

Katekese på polsk

25. September (Oppstart!)

16. oktober

13. november

11. desember

22. januar 2022

12. februar

12. mars

09. april

14. mai

1.kommunionsmesse på polsk: lørdag 28. mai 2022

 

Påmelding til katekese skjer elektronisk på menighetens hjemmeside: https://jessheim.katolsk.no/?page_id=3127.

Vi ber dere om å oppgi deres epost-adresse. Den vil bli benyttet til katekese-informasjon.

OBS! Vi trenger kopi av dåpsattest. Den skal sendes via jessheim@katolsk.no eller leveres til menighetskontoret.

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret hvis det er noe dere lurer på.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Marie Corazon V. Bråthen

Katekese-koordinator

Mob. 417 63 533

marie.corazon.braathen@katolsk.no