Katekese for barn og ungdom

Katekese er en trosundervisning hvor vi lærer barna og ungdommer om Gud og Kirken. De treffer også andre katolske barna i menigheten. I skoleåret 2022/2023 har vi et katekese tilbud for alle barn som går fra 2. –  9. klassetrinn. 

 

Første kommunionsbarn som går i 3. klasse og 9. klasse konfirmanter MÅ levere dåpsattest.

Kontingenten for katekesen inkluderer bøker og andre materialer.
Betaling skjer til kontonummer 1503.02.82946.
MERK: Katekese, ungdommens navn og klassetrinn
(Eks: katekese, Johan Johansen , 8. klasse)

Alle foreldre oppfordres og er velkommen i katekesemessene. ​

For mer informasjon kontakt menighetskontoret:
jessheim@katolsk.no