Katekese for barn og ungdom

Katekese er en religionsundervisning hvor vi lærer barna og ungdommer om Gud og Kirken. De treffer også andre katolske barna i menigheten. I skoleåret 2020/2021 har vi et katekese tilbud KUN for barna som går i 3.klasse og 9. klasse.

 

Første kommunionsbarn som går i 3. klasse og 9. klasse konfirmanter MÅ levere dåpsattest.

Kontingenten for katekesen inkluderer bøker og andre materialer.
Betaling skjer til kontonummer 1503.02.82946.
MERK: Katekese, ungdommens navn og klassetrinn
(Eks: katekese, Johan Johansen , 8. klasse)

Alle foreldre oppfordres og er velkommen i katekesemessene. ​

Undervisningsdatoer for 3. klasse

Undervisningsdatoer for 9. klasse

For mer informasjon kontakt menighetskontoret:
jessheim@katolsk.no