Sakrament: Kommunion

Når vi mottar kommunionen, kommer Kristus inn i oss, han blir fullt ut til stede i oss. Det samme skjer med alle de andre som mottar kommunionen, vi får alle Kristus og hans liv i oss. Men fordi Kristus ikke kan deles, blir vi alle på en usynlig måte samlet til en enhet, alle vi som mottar kommunionen blir til ett legeme.

Alle barna som skal motta kommunion må først delta i katekesen, og skal ha fått sin aller første kommunion ved slutten av 3. klasse katekeseundervisning.

 

 

Kilder: 

Torvild Oftestad og Marieke Van den Berg, 2002. s. 118. Jeg er med dere – om trosbekjennelsen og sakramentene. Oslo. Det Kateketiske Senter OKB.