Sakrament: Sykesalving

Sykesalvingens sakrament er et sakrament som formidler helbredelse på legeme og sjel. Alvorlig syke mennesker kan tilkalle presten for å få dette sakramentet. De blir da salvet på pannen og hendene med olivenolje som biskopen har velsignet. Samtidig ber presten en bønn for dem. Denne salvingen knytter den som er syk til Kristus.

Dersom du ønsker at presten skal meddele sykesalvingens sakrament til deg eller noen du kjenner, kan du ta kontakt med presten.

Kilder:
Torvild Oftestad og Marieke Van den Berg, 2002. s. 136. Jeg er med dere – om trosbekjennelsen og sakramentene. Oslo. Det Kateketiske Senter OKB.