Gaver til menigheten

​Har du lyst til å støtte St. Gudmund menighet?


Først og fremst vil vi gjerne si takk til alle som har medvirket til liturgiske handlinger, gjennomføringen av kirkekaffe-arrangementer og de frivillige for vedlikehold av kirkebygget. Samtidig ønsker vi å takke for kirkebidragene!

Menigheten trenger flere fastegivere. Du kan enten opprette en avtalegiro eller sende bidraget via OKB sin giverkonto og skrive hvilken menighet pengene skal overføres til. Avtalegiro kan lastes ned her eller kan hentes ved kirkens hovedinngang. Fyll ut og legg den i en av menighetens postkasser (ved trappe). Man kan få skattefradrag for gaver man gir til menigheten for begge alternativene

Oslo Katolske Bispedømme (OKB)
Kontonummer for fast givertjeneste: 3000.15.11110

​Menigheten har

 

​Du kan gi kollekt ved å vippse til Vipps 19006.
Andre betalinger til menigheten, f.eks. dåpslys, kirkekaffe kan gjøres til nr. Vipps 19007.

Vipps 19006 og Vipps 19007 er blitt en VippsGo tjeneste.
Med VippsGo gis fradrag i skattepliktig inntekt for giverne.