Katekese: 2.-7. klasse info


Elektronisk påmelding:

Påmelding til barnekatekese for 4. -7. klasse

 

Forberedelsen til første kommunion
Til vanlig tar forberedelse til førstekommunion to år, men på grunn av koronasituasjonen skal menigheten fokusere å forberede kun barna i 3. klasse i dette skoleåret 2021-2022.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende/levere til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no.
​​
KATEKESEKONTINGENT
Etter nøye vurderinger har vi valgt å utsette gjenopptagelse av kontingenten inntil videre. Bakgrunnen for denne avgjørelsen bunner i at mange familier i vår menighet har vanskeligheter i møte med økende utgifter hva gjelder mat, strøm, bensin. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

Katekeseundervisning på norsk:

Høst 2022
Lørdag 03. september – Oppstart!
Lørdag 29. oktober 
Lørdag 05. november
Lørdag 03. desember
(Juleverksted med eget program)

Vår 2023
Lørdag 07. januar 
Lørdag 04. februar
Lørdag 04. mars
Lørdag 01. april
Lørdag 06. mai
Lørdag 03. juni
(Katekeseavslutning med eget program)

1. kommunionsmesse på norsk
lørdag 10. juni 2023 kl. 12:00

Katekeseundervisning på polsk:

Høst 2022
Lørdag 24. september – Oppstart!
Lørdag 22. oktober
Lørdag 26. november
Lørdag 17. desember
(Juleverksted med eget program)

Vår 2023
Lørdag 28. januar
Lørdag 25. februar
Lørdag 25. mars
Lørdag 22. april
Lørdag 29. april
Lørdag 13. mai
(Katekeseavslutning med eget program)

1. kommunionsmesse på polsk
lørdag 27. mai 2023 kl. 11:00

 

Undervisningsdatoer gjelder for 2. – 7. klasse og undervisningen er fra kl 10:00 – 14:00.