Katekese: 3. klasse info og påmelding


Elektronisk påmelding: Påmelding for 3. klasse

Forberedelsen til første kommunion
Til vanlig tar forberedelse til førstekommunion to år, men på grunn av koronasituasjonen skal menigheten fokusere å forberede kun barna i 3. klasse i dette skoleåret 2021-2022.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende/levere til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no.
​​
KATEKESEKONTINGENT
Når det gjelder katekesekontingent har vi valgt at den skal være frivillig i år grunnet koronakrise. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

Katekeseundervisning på norsk:

Høst 2021
Lørdag 09. oktober – Oppstart!
Lørdag 06. november
Lørdag 04. desember

Vår 2022
Lørdag 15. januar – (Husk! Foreldremøte)
Lørdag 05. februar
Lørdag 05. mars
Lørdag 02. april
Lørdag 07. mai
Lørdag 04. juni (Skriftemål & øvelse)

1. kommunionsmesse på norsk
lørdag 11. juni 2022 kl. 11:00

Katekeseundervisning på polsk:

Høst 2021
Lørdag 25. september – Oppstart!
Lørdag 16. oktober
Lørdag 13. november

Vår 2022
Lørdag 22. januar
Lørdag 12. februar
Lørdag 12. mars
Lørdag 09. april
Lørdag 14. mai

1. kommunionsmesse på polsk
lørdag 28. mai 2022