Katekese: 3. klasse info og påmelding


Elektronisk påmelding: Påmelding for 3. klasse

Forberedelsen til første kommunion
Til vanlig tar forberedelse til førstekommunion to år, men på grunn av koronasituasjonen skal menigheten fokusere å forberede kun barna i 3. klasse i dette skoleåret 2020-2021..

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende/levere til menighetskontoret.
​​
KATEKESEKONTINGENT
Betalingen av kontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.
Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse (eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

Katekeseundervisning på norsk:

Vår 2021
Lørdag 09. januar
Lørdag 06. februar
Lørdag 06. mars
Lørdag 10. april
Lørdag 08. mai
Lørdag 05. juni – Avslutning

Katekeseundervisning på polsk:

Vår 2021
Lørdag 16. januar
Lørdag 13. februar
Lørdag 13. mars
Lørdag 17. april
Lørdag 15. mai
Lørdag 12. juni – Avslutning