Katekese: 2.-7. klasse info

Forberedelsen til første kommunion
Til vanlig tar forberedelse til førstekommunion to år, men på grunn av koronasituasjonen skal menigheten fokusere å forberede kun barna i 3. klasse i dette skoleåret 2021-2022.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende/levere til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no.
​​
KATEKESEKONTINGENT
Etter nøye vurderinger har vi valgt å utsette gjenopptagelse av kontingenten inntil videre. Bakgrunnen for denne avgjørelsen bunner i at mange familier i vår menighet har vanskeligheter i møte med økende utgifter hva gjelder mat, strøm, bensin. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

 

PÅMELDING TIL KATEKESEN ER STENGT