Om menigheten

Menighetens historie

Menigheten ble opprettet første søndag i advent 2007 og omfatter de seks kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal.

​I tiden frem til julen 2015 holdt menigheten seg til i en paviljong satt sammen av brakker på Holmsletta. Lørdag 4. juni 2016 kl.12:00 ble nye St. Gudmund kirke konsekrert og innviet av biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.

Om St. Gudmund

Gudmund Arason ble født i 1161 på Island. Han var født av god slekt, men utenfor ekteskap. Ifølge Snorre Sturlason, var Gudmund sønn av Are Thorgeirson som falt i kamp for den norske jarlen Erling Skakke på Sørum i Romerika i 1167. Gudmund var da bare seks år, og han vokste opp uten far. Han ble presteviet i 1185. Han fikk rykte som en from og gudfryktig mann og en som gjorde mirakler. Gudmund ble biskop på Island i 1201 og ble bispeviet i Norge 13. april 1203. Han prekte om fattigdommens salighet og mente at Kirken var blitt ledet på villspor i sin streben etter rikdom. Da Gudmund kom i konflikt med de rike og mektige, måtte han flykte fra Island og søkte asyl hos erkebiskopen av Trondheim. Han tilbrakte minst åtte år i Norge og døde i 1237. På Gardermoen var det reist et kapell viet til den Hellige Gudmund. I 1732 brant kapellet ned.

Valg av St. Gudmund som menighetens vernehelgen ivaretar vi en katolsk tradisjon og samtidig gjenreiser det nedbrente kapellets ære.

St. Gudmund kirke

Kirkebyggets utvendig er dekket med gråhvit tegl og innvendig med malte gipsplater. Mye treverk er blitt inkorporert i kirkens arkitektur for å gi dens utseende en varmere fargetone. Kirkekoret der alteret står er orientert mot øst. St. Gudmund kirke har på en unik måte integrert med antikke/gamle glassmalerier, korsveibilder og statuer i moderne arkitektur av hl. Maria, hl. Josef, hl. Gudmund, hl. Antonio osv.

Inne i kirkerommet er det totalt 450 sitteplasser, hvorav 370 i skipet og 80 på galleriet, dog ikke medregnet kor og musikere. St. Gudmund kirke kan omtales som en meget familie- og barnevennlig kirke. Det fins et ammerom ved siden av våpenhuset som fysisk sett befinner seg utenfor kirkerommet. Dessuten er det et tilhørende barnerom bak i kirken med et atskilt glassvegg vendt inn mot kirkerom beregnet for de små, hvor de audiovisuelt kan delta i messen. Kirkebygget innehar to sakristier: et hovedsakristi og et blomstersakristi.

Hvis man går til høyre etter å ha entret hovedinngangen vil man finne menighetskontor, to prestekontorer og et møterom. Det er tilsammen seks mellomstore rom: 3 i overetasjen og 3 i underetasjen som benyttes til katekese og møteaktivitet. Dessuten er det et tilbygg som huser leiligheter til prester og gjester.

Rett under kirkerommet er det en like stor menighetssal med et tilknyttet kjøkken som kanskje kan karakteriseres som et «professjonelt kjøkken», tatt i betraktning de kjøkkenutstyr som tidligere hadde vært brukt i en utenbys restaurant.

Byggingen St. Gudmund kirke

Innvielse av St. Gudmund kirke

Kilder:
Egeberg, Tore Dominicus. 2008. Broen 1/2008
Katolsk.no. 15.10.09. «St. Gudmund menighet, Øvre Romerike». 15.06.17. http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Jessheim/broenserie