Sakrament: Ferming

I Den katolske kirke bruker vi som regel begrepet ferming som betyr styrkelse, mens konfirmasjon betyr bekreftelse. I fermingens sakrament mottar vi den Hellige Ånds syv nådegaver: visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd og gudsfrykts Ånd. Disse nådegavene utruster oss til å bli modne kristne og til å avlegge trosvitnesbyrd om Kristus.

Ungdommer som ønsker å motta fermingens sakrament, må delta på katekesen først. Konfirmanter blir forberedt til å motta fermingens sakrament når de går i 9. klasse katekeseundervisning.

 

 

Kilder:
Torvild Oftestad og Marieke Van den Berg, 2002. s. 111-112. Jeg er med dere – om trosbekjennelsen og sakramentene. Oslo. Det Kateketiske Senter OKB. (Teksten er blitt redigert for å tilpasse nettsidens format.)