Sakrament: Dåp

Dåpen bringer oss inn i et så nært forhold til Gud at den døpte kalles gudsbarn, medlem av gudsfolk, kristen, Jesu disippel, Kristi tjener osv. Forholdet til Gud kan spesielt beskrives som en dyp forening med og gjennom Sønnen, Jesus Kristus, ved hans korsdød og oppstandelse til herlighet.

​​Ønsker dere å få deres barn døpt i St. Gudmund kirke?

Ta gjerne kontakt med presten eller menighetskontoret for å avtale tidspunktet for dåpssamtale og eventuelt dåpsdato.

​Foreldrene bes fylle ut en dåpsregistrering som innleveres enten til den presten som skal utføre dåpsritualet, eller til menighetskontoret.

Hovedfadder må være katolikk, fermet og fylt 16 år. Vedkommende bes innlevere en kopi av sin dåpsattest inkludert fermingsbekreftelse.

Klikk her for dåpsmeldingsskjemaet

​Spørsmål?
jessheim@katolsk.no

 

1 Jfr . Rom 6, 1-11; Kol 2, 12.