Hva er ikon?

Av Jeannine Teresa Lyngsvåg

Ikon blir også kalt vindu til himmelen – ikoner lager en bro mellom personene som betrakter motivet, en bro mellom mennesker og Gud.

Å lage og male et ikon – vil si å skrive et ikon, det betyr å meditere over motivet som er forankret i kristen tro, i den Hellige Skrift eller i den kristne tradisjonen. Det vil si hendelser, engler og personer fra det gamle og nye testamentet, samt helgener som vi vet om gjennom kristen tradisjon.

Et ikon skal «snakke» til deg, da blir det meditasjon, bønn i stillhet. Derfor kaller jeg ikoner også for malte bønner. Ikoner kan også brukes f. eks. til rosenkransbønn, lese tekster fra bibelen (lectio divina) …

Å lage ikon skjer med Guds hjelp og nåde og lages etter gammel kristen tradisjon og regler.

Jeg bruker eggeplomme, vann, alkohol, pigmenter, kritt, lintøy, treplate, lim, bladgull 23,75 karat. Tørketid for et ikon er ett år.

Et ikon er liksom et «naturprodukt» og er holdbart i mange generasjoner, naturligvis må de behandles som andre malerier.

Fint er det også å kunne gi en gave enten til dåpen, kommunion, ferming, bryllup, navnedag eller fødselsdag.

 

(Mer om Mariaikonet: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/07/et-ikon-for-en-ekstraordinaer-tid-salus-populi-romani)