Søndagsmesse i St. Gudmund menighet den 22. august 2021

Hei alle sammen,

Dere er hjertelig velkommen til søndagsmesse i St. Gudmund menighet den 22. august 2021.

 

Høymesse på norsk kl 11:00 («kirkekaffe etter messe»)

Messe på polsk kl 16:00

 

Ønsker dere alle en velsignet dag!!!

 

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor