Messetider

OBS! Grunnet koronasituasjon, er kirken åpen kun ½ time før messe starter og stenger rett etter messen for rengjøring.

Mandag
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Tirsdag
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Onsdag
kl. 17:30         Anledning til botens sakrament/skriftemål
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Torsdag
kl. 17:15         Sakramentstilbedelse
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Fredag
kl. 18:00         Hellig messe på vietnamesisk
kl. 19:00         Hellig messe på polsk

Lørdag
kl. 14:00         4. lørdag – Hellig messe på arabisk
kl. 14:30         2. lørdag – Hellig messe på filippinsk
kl. 17:30         Anledning til botens sakrament/skriftemål
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Søndag
kl. 08:00         Hellig messe på polsk
kl. 09:30         Hellig messe på engelsk
kl. 11:00         Høymesse på
                   1. søndag – Familiemesse
kl. 13:00         3. søndag – Hellig messe på vietnamesisk
                   5. søndag – Hellig messe på vietnamesisk
kl. 16:00         Hellig messe på polsk
kl. 17:30         1. søndag – Hellig messe på kroatisk

 

Ønsker dere å delta i hellig messe?
Meld dere på billett.katolsk.no

For alle som ønsker å besøke kirken gjelder følgende:

  • Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.
  • ​Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for eksempel med å tenne lys til andre er ferdige.
  • ​Du må bruke antibac når du går inn i kirken og før du mottar kommunion.
  • ​Du må følge kirkevertens anvisninger.
  • ​Du skal ikke håndhilse.
  • ​Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.
  • ​Etter messen må alle forlate kirkerommet fortest mulig. Det er satt tid til renhold og luftrensing av kirkerommet mellom hellige messene.
  • ​Ingen skal samle seg i kirkerommet og kirkegangen.