Messetider

 

Mandag
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Tirsdag
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Onsdag
kl. 17:30         Anledning til botens sakrament/skriftemål
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Torsdag
kl. 17:15         Sakramentstilbedelse
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Fredag
kl. 18:00         Hellig messe på vietnamesisk
kl. 19:00         1. og 3. fredag – Hellig messe på polsk

Lørdag
kl. 14:00         Siste lørdag i måneden – Hellig messe på arabisk
kl. 14:30         2. lørdag – Hellig messe på engelsk
kl. 17:30         Anledning til botens sakrament/skriftemål
kl. 18:00         Hellig messe på norsk

Søndag

kl. 09:00        Hellig messe på polsk
kl. 11:00        Høymesse på norsk
                    1. søndag – Familiemesse
kl. 13:00        3. + 5. søndag – Hellig messe på vietnamesisk
                     4. søndag – Messe på engelsk
kl. 14:15       4. søndag – Messe på tamilsk
kl. 16:00        Hellig messe på polsk
kl. 17:30        1. søndag – Hellig messe på kroatisk

 

For alle som ønsker å besøke kirken gjelder følgende:

  • Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.
  • ​Hold 1-meter-avstand. 
  • ​Du må bruke antibac når du går inn i kirken.
  • ​Du skal ikke håndhilse.
  • ​Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.
  • ​Etter messen tømmes kirkerommet for folk for renhold og luftrensing.
  • ​Ingen skal samle seg i kirkerommet eller kirkegangen.