Katekese: 8. og 9. klasse: info

Forberedelsen til konfirmasjon

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år. Forberedelsen starter i 8. klasse og ungdommene mottar fermingens sakrament i 9. klasse.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest og førstekommunionsattest. Send eller lever den til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere på nytt.

KATEKESEKONTINGENT
Etter nøye vurderinger har vi valgt å utsette gjenopptagelse av kontingenten inntil videre. Bakgrunnen for denne avgjørelsen bunner i at mange familier i vår menighet har vanskeligheter i møte med økende utgifter hva gjelder mat, strøm, bensin. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

 

DATOER FOR UNDERVISNING 

Undervisningen er fra kl. 10:00 – 14:00

Høst 2022
Lørdag 15. oktober – Oppstart!
Lørdag 19. november
Lørdag 10. desember med skriftemål

Vår 2023
Lørdag 21. januar
Lørdag 18. februar
Lørdag 18. mars med skriftemål
Lørdag 15. april
Lørdag 20. mai
Onsdag 14. juni (kl.17:00 – 21:00)
Lørdag 26. august
Onsdag 06. september kl. (17:00 – 21:00) med skriftemål og generalprøve

Fermingsmesse ved biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg.
lørdag 09. september 2023 kl. 12:00 (?)