Katekese: 8. og 9. klasse: info

Forberedelsen til konfirmasjon

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år. Forberedelsen starter i 8. klasse og ungdommene mottar fermingens sakrament i 9. klasse.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest og førstekommunionsattest. Send eller lever den til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere på nytt.

KATEKESEKONTINGENT
På grunn av koronakrisen bortfaller kontingenten, men et frivillig økonomisk bidrag tas imot med stor takk.

DATOER FOR UNDERVISNING 8. KLASSE:

Høst 2021
Lørdag 16. oktober – Oppstart!
Lørdag 20. november
Lørdag 18. desember

Vår 2022
Lørdag 15. januar
Lørdag 19. februar
Lørdag 19. mars
Lørdag 23. april
Lørdag 21. mai
Lørdag 18. juni

 

 

DATOER FOR UNDERVISNING 9. KLASSE:

Høst 2021
Lørdag 16. oktober – Oppstart!
Lørdag 20. november
Lørdag 18. desember

Vår 2022
Lørdag 15. januar
Lørdag 19. februar
Lørdag 19. mars
Lørdag 23. april
Lørdag 21. mai
Lørdag 18. juni

Fermingsmesse ved biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg.
lørdag 17. september 2022 kl. 12:00