Katekese: 8. og 9. klasse: info

Forberedelsen til konfirmasjon

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år. Forberedelsen starter i 8. klasse og ungdommene mottar fermingens sakrament i 9. klasse.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest og førstekommunionsattest. Send eller lever den til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere på nytt.

KATEKESEKONTINGENT
Etter nøye vurderinger har vi valgt å utsette gjenopptagelse av kontingenten inntil videre. Bakgrunnen for denne avgjørelsen bunner i at mange familier i vår menighet har vanskeligheter i møte med økende utgifter hva gjelder mat, strøm, bensin. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

Elektronisk påmelding: Påmelding til konfirmantundervisning 

 

DATOER FOR UNDERVISNING 

Undervisningen er fra kl. 10:00 – 14:00

Høst 2022
Lørdag 15. oktober – Oppstart!
Lørdag 29. november
Lørdag 10. desember

Vår 2023
Lørdag 21. januar
Lørdag 18. februar
Lørdag 18. mars
Lørdag 15. april
Lørdag 20. mai
Onsdag 14. juni (kl.17:00 – 21:00)
Lørdag 19. august
Onsdag 06. september kl. (17:00 – 21:00)

Fermingsmesse ved biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg.
lørdag 09. september 2023 kl. 12:00 (?)