Katekese: 8. og 9. klasse: info

Forberedelsen til konfirmasjon

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år. Forberedelsen starter i 8. klasse og ungdommene mottar fermingens sakrament i 9. klasse.

DÅPSATTEST
Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest og førstekommunionsattest. Send eller lever den til menighetskontoret eller jessheim@katolsk.no Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere på nytt.

KATEKESEKONTINGENT
Etter nøye vurderinger har vi valgt å utsette gjenopptagelse av kontingenten inntil videre. Bakgrunnen for denne avgjørelsen bunner i at mange familier i vår menighet har vanskeligheter i møte med økende utgifter hva gjelder mat, strøm, bensin. De som ønsker å gi et økonomisk bidrag, tar vi gjerne imot med stor takk!

 

PÅMELDING TIL KATEKESEN ER STENGT