Ny info! Messefeiringer i kirken gjenopptas!

NY_KUNNGJØRING_åpenkirke_03:02:21

Vi beklager at det har oppstått en feil vedrørende dato for katekese på norsk for 1.kommunionsbarna. Det skulle ha stått lørdag 06. februar (dvs. i går).