Kunngjøringer

Kunngjøringer

I lys av nye gjeldende lokale smittevernregler f.o.m. 03. februar t.o.m. 17. februar, som tillater maks. 10 messedeltakere i kirkerommet, har St. Gudmund menighet funnet det nødvendig å forflytte messefeiringer ned til menighetsalen hvor faste seteplasseringer med minst 1-meter-avstand mellom setene kan ordnes.

Vi har valgt å være meget forsiktig ved å ta imot maks. 50 messedeltakere til søndagsmessene.

De som ønsker å delta, bes registrere seg på menighetens e-post: Jessheim@katolsk.no

Vennligst oppgi navn, antall personer og mob.nr.

«Første-til-mølla-prinsippet» gjelder i denne sammenheng.

(NB! Hverdagsmesser feires fortsatt i kirkerommet.)

Viktige smittevernregler må overholdes:

 

> Bli hjemme hvis du er syk!

> Bruk munnbind.

> Håndvask før og etter messebesøk.

> Messedeltakeren blir anvist sin faste seteplassering og blir bedt om å forbli der under hele messen.

> Kommunionutdeling vil skje der DU står.

> Følg instruks-plakat vedrørende utgang

> Vennligst ikke forsamles i grupper i midtgangen, i våpenhuset eller foran utgangsdører!