Rosekransbønn for familier i St. Gudmund menighet 26. august 2021

Dere er hjertelig velkommen til rosenkransbønn for familier i St. Gudmund menighet den 26. august 2021.

 

Sakramentstilbedelse kl 17:15

Hellige messe kl 18:00

Rosenkransbønn etter messe

 

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor