Søndagsmesse den 29. august 2021

Hjertelig velkommen til søndagsmesser i St. Gudmund kirke den 29. august 2021

 

Høymesse på norsk kl 11:00 (Kirkekaffe etter messe)

Messe på vietnamesisk kl 13:00

Messe på polsk kl 16:00

 

Ønsker dere alle en velsignet helg!

 

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor