Vedrørende messetider

Hverdagsmessene (mandag – lørdag) er normalt igjen og du trenger ikke å forhåndregistrere deg på internett.

Søndagsmesse på engelsk kl. 09:30 bortfaller i sommertiden.

Fredagsmesse på polsk bortfaller i august-måned p.g.a. ferieavvikling.

 

MESSETIDER

 

Mandag
kl. 18:00         Messe på norsk

Tirsdag
kl. 18:00         Messe på norsk

Onsdag
kl. 17:30         Anledning til skriftemål
kl. 18:00         Messe på norsk

Torsdag
kl. 17:15         Sakramentstilbedelse
kl. 18:00         Messe på norsk

Fredag
kl. 18:00         Messe på vietnamesisk
kl. 19:00         Messe på polsk (bortfaller i august p.g.a. ferieavvikling)

Lørdag
kl. 14:00         Siste lørdag i måneden – Messe på arabisk
kl. 14:30         2. lørdag – Messe på filippinsk
kl. 17:30         Anledning til skriftemål
kl. 18:00         Messe på norsk

Søndag
(kl. 09:30       Messe på engelsk – bortfaller i sommertiden!)
kl. 11:00        Høymesse på norsk
–                    1. søndag – Familiemesse
kl. 13:00        3. søndag – Messe på vietnamesisk
–                    5. søndag – Messe på vietnamesisk
kl. 16:00        Messe på polsk
kl. 17:30        1. søndag – Messe på kroatisk

 

HUSK! ALLE må fortsatt følge de vanlige smittevernreglene:

  • Benytt anti-bac før og etter messebesøk
  • Hold minst en-meters-avstand

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor