Søndagsmesser den 11. juli 2021

Alle er hjertelig velkommen til søndagsmesser den 11. juli 2021

 

Høymesse på norsk kl 11:00 (kirkekaffe etter messe)

Messe på polsk kl 16:00

 

Fortsatt GOD SOMMER til dere alle!

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund Menighetskontor