Velkommen til «Drive-in» søndagsmesser 25. april kl 11:00 (Norsk) og kl 16:00 (Polsk)