Kunngjøring Katekese avlyst!

OBS!

Konfirmantundervisning onsdag 02/12
er avlyst!

All katekese i St. Gudmund menighet
utsettes inntil videre!