Kollekt til barnemissio – søndag, 2. januar

All kollekt på søndag, 2. januar skal gå til Barnemissio (Den Pavelige Misjonsvirksomhet). Missio har barnehjem rundt om i verden og forskjellige prosjekter for barn. Vi oppfordres på denne dag til  særlig be for barn i Kirkens periferi som trenger vår hjelp og forbønn.