Menighetsrådsvalg 2021

Menighetsrådsvalg avholdes lørdag, 4. desember til søndag, 12. desember

 

HVEM KAN STEMME?

  • Alle over 16 år som er konfirmert
  • Registrert i Den katolske kirke i Norge
  • Tilhører St. Gudmund menighet

HVORDAN KAN MAN STEMME?

  • Sett kryss 1-4 kandidater i stemmeseddel
  • Legg stemmeseddelen inn i en konvolutt
  • Skriv ditt fulle navn og fødselsdato utenpå den
  • Legg konvolutten i valgurnen

 

PRESENTASJON AV MR-KANDIDATER