Velkommen til «Drive-in» søndagsmesser 11. april kl 08:00 og 16:00 (Polsk) kl 11:00 (Norsk)