«Drive-in» messer i den stille uke

 

«Drive-in»

Den stille uke messeprogram

 

Palmesøndag 28/03

 • 11:00 – Messe på norsk
 • 16:00 – Messe på polsk

 

Skjærtorsdag 01/04

 • 16:00 – Messe på polsk
 • 18:00 – Messe på norsk

Etterfulgt av felles «våkenatt»:

 • ca. kl. 18:30 – på norsk

 

Langfredag 02/04

 • 15:00 – Langfredagsliturgi på norsk
 • 19:00 – Langfredagsliturgi på polsk 

 

Lørdag 03/04 – «Drive-in» matvelsignelse på polsk

Kl. 10:00              Kl. 11:00              Kl. 12:00

NB! Alle bes forbli sittende med maten i bilen under hele arrangementet.

 

Påskevigilien 03/04

 • 18:00 – Messe på vietnamesisk
 • 20:00 – Messe på polsk
 • 22:00 – Messe på norsk

 

Påskesøndag 04/04 

 • 09:00 – Messe på polsk
 • 11:00 – Messe på norsk