Preken av John Henry Newman (4.søn.alm.B)

Evangelieteksten: Markus 1:21-28

Dette er en ny slags lære – han snakker med myndighet!

Preken av John Henry Newman

 

(Oversatt av S.G.)

Til tiden som var forutbestemt kom Kristus fra Faderen og viste seg i denne ytre verden, aller først som dens Skaper, dertil som dens lærer, åpenbareren av hemmeligheter, forsoneren, gjenskinn av Guds herlighet, og det uttrykkelige avbildet av hans person. Hverken sky eller avbilde, symbol eller ord kan stå i veien mellom Sønnen og hans evige Far. Ikke noe språk trengs mellom Faderen og ham, Ordet som utgår fra Faderen; ingen kunnskap er formidlet ham, som i kraft av sin natur og fra evighet av kjenner Faderen og alt det Faderen vet. Slik er hans egne ord, Ingen kjenner Sønnen unntagen Faderen, heller kjenner ingen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare for ham. Igjen sier han, Den som har sett meg har sett Faderen; og han underbygger dette når han forteller oss at han og Faderen er ett, og at han er i Faderens fang så han kan avdekke ham for menneskeheten, som om han enda var i himmelen, selv om han allerede var på jorden.

Tilsvarende trekker den hellige apostelen, til vår trøst, en kontrast mellom Moses og Kristus. Loven, sier han, ble gitt av Moses, men nåde og sannhet kom fra Jesus Kristus. I ham blir Gud virkelig og helt gjenkjent at han er den absolutte Veien, Sannheten og Livet. Alle våre oppgaver er oppsummert for oss i budskapet han bringer oss. De som søker hans lære, som tilber og adlyder ham, vil gradvis se lyset av kunnskapen til Guds herlighet i hans ansikt, og vil bli forvandlet til det samme avbilde fra herlighet til herlighet. Og dermed hender det at alle mennesker, uansett bakgrunn kan fullt ut kjenne Guds veier og gjerninger; fullt ut, hvilket betyr i den grad mennesker er i stand til å forstå dem; mye bedre og sannere enn de klokeste i denne verden som evangeliet er holdt skjult for. Religion har et lager av vidunderlige hemmeligheter som ingen kan kommunisere til andre, og som er vidunderlig å ha kjennskap til. Kall på meg, sier Gud gjennom profeten, og jeg vil svare deg, og vise deg store og mektige ting som du ikke har kunnskap om. Dette er ikke bare tomt skryt, men et faktum for alle dem som søker Gud. De vil innse at det er sant, selv om de kanskje ikke helt klart kan utrykke disses betydninger. Uventede sannheter om oss selv, om Gud, om vår oppgave, om verden, om himmel og helvete, nye måter å se ting på, oppdagelser som ikke kan formuleres med ord, fantastiske utsikter og tanker halvveis forstått, dype overbevisninger inspirerer til glede og fred, disse er en del av åpenbaringen som Kristus, Gud Sønn, bringer til dem som adlyder ham.

Moses strevde mye for å oppnå noen spredte stråler av sannheten fra den store Gud, og det for sin personlige trøst, ikke for hele Israel; men Kristus har bragt fra sin Far til oss alle den mest fullstendige og fullkomne levemåte. Dermed bringer han nåde så vel som sannhet, et meget overraskende mirakel av nåde.

 

Kilde:

Edith Barnecut, O.S.B., ed., Journey with the Fathers – Commentaries on the Sunday Gospels – Year B, New City Press 1993, pp.76-77.