Velkommen til «Drive-in» søndagsmesser 10. januar (kl. 11:00 – på norsk & kl. 16:00 – på polsk)!

NOW_Info-flyer_Velkommen_comeback