Vi ber for Gjerdrum!

Vi oppfordrer alle til å be for innbyggerne i Gjerdrum som er rammet av jordras.

Vi ber Gud om gi dem trøst og styrke i en meget utfordrende tid.

St. Gudmund menighet