Søndagsbrev uke 1 (OBS! Fredag 06/01 kl. 18:00 Høytid: Herrens Åpenbaring – messe på norsk!)