Datoer til katekeseundervisning 2022/2023

2.  – 7. klasse

Katekeseundervisning på norsk:

Høst 2022
Lørdag 03. september – Oppstart!
Lørdag 29. oktober 
Lørdag 05. november
Lørdag 03. desember
(Juleverksted med eget program)

Vår 2023
Lørdag 07. januar 
Lørdag 04. februar
Lørdag 04. mars
Lørdag 01. april
Lørdag 06. mai
Lørdag 03. juni
(Katekeseavslutning med eget program)

 

2.  – 7. klasse

Katekeseundervisning på polsk:

Høst 2022

Lørdag 24. september – Oppstart!
Lørdag 22. oktober
Lørdag 26. november
Lørdag 17. desember
(Juleverksted med eget program)

Vår 2023
Lørdag 28. januar
Lørdag 25. februar
Lørdag 25. mars
Lørdag 22. april
Lørdag 29. april
Lørdag 13. mai
(Katekeseavslutning med eget program)

 

8.  – 9. klasse

Høst 2022
Lørdag 15. oktober – Oppstart!
Lørdag 19. november 
Lørdag 10. desember med skriftemål

Vår 2023
Lørdag 21. januar
Lørdag 18. februar
Lørdag 18. mars med skriftemål
Lørdag 15. april
Lørdag 20. mai
Onsdag 14. juni (kl.17:00 – 21:00)
Lørdag 26. august
Onsdag 06. september kl. (17:00 – 21:00) med skriftemål og generalprøve

 

Undervisningen er fra kl. 10:00 – 14:00