Ferming undervisning oppstart den 16.10.21

Velkommen til oppstart av ferming undervisning på lørdag den 16. oktober 2021 kl. 10:00 – 14:00. 

Dagen avsluttes med messe kl. 13:00.

 
De som har ikke meldt seg inn enda, dere kan gjøre det når dere kommer i kirken på lørdag.

 

Vel møtt!!!