Søndagsmesser i St. Gudmund kirke den 04. juli 2021

Alle er hjertelig velkommen til søndagsmesser den 04. juli 2021

Norsk messe kl 11:00

Polsk messe kl 16:00

Kroatisk messe kl 17:30

Ønsker dere en fortreffelig dag videre…

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor