Søndagsmesser i St. Gudmund kirke

Dere er hjertelige velkommen til søndagsmesser den 20. juni 2021.

 

Messe på polsk kl. 08:00 og 16:00

Messe på norsk kl. 11:00

Messe på vietnamesisk kl. 13:00 

 

Ha en fortreffelig dag alle sammen!

 

Med vennlig hilsen,

St. Gudmund menighetskontor