Datoer for førstekommunion og ferming

FØRSTEKOMMUNIONSDATO:
Dato for POLSK førstekommunion blir lørdag 6.mai, kl. 11:00
Dato for NORSK førstekommunion blir torsdag 25.mai, kl. 11.00
FERMINGSDATO:
Dato for ferming blir søndag 4. juni, kl11:00